foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

006 pasowanie na ucznia

12 X 2017r. uczniowie klas pierwszych weszli do sali gimnastycznej tanecznym krokiem poloneza. Taniec kontynuowali ich starsi koledzy, którzy towarzyszyli najmłodszym z braci uczniowskiej w tym uroczystym dniu. Na uczniów czekali burmistrz Miasta i Gminy Jelcz- Laskowice Pan Bogdan Szczęśniak, przewodniczący Rady Rodziców Pan Tomasz Werocy oraz dyrektor PSP nr 2 Pani Agata Skierska, wicedyrektorzy: Pani Bożena Ganczarek i Pan Lesław Zwardoń oraz bliscy pierwszoklasistów.

"Pasowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas. Z tej okazji przyrzekamy, że się bardzo postaramy..." – tymi słowami przejęci uczniowie klas pierwszych rozpoczęli w towarzystwie swych wychowawczyń (Ia Pani Małgorzata Binkowska, Ib Pani Danuta Pasierbska, Ic Pani Bożena Olchówka, Id Halina Olczak) swoje ślubowanie, po którym zostali pasowani na uczniów PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uroczystość uświetniły występy starszych koleżanek i kolegów zrzeszonych w szkolnej grupie teatralnej pod kierownictwem Haliny Olczak. Najmłodsi uczniowie uśmiechnięci i zadowoleni wrócili do domów z słodkimi upominkami przygotowanymi przez rodziców i wychowawców.

Copyright © 2021 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.