foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi, wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwanie i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk.

 Także i w tym roku nasza szkoła włączyła się w tę ważną akcję. W piątek 16 września uczniowie, pod opieką nauczycieli, uzbrojeni w worki, rękawice ruszyli sprzątać świat. W poszukiwaniu śmieci przeczesywali tereny przyległe do szkoły. Skutkiem ich działań było zebranie kilkudziesięciu worków odpadków. Młodzi ekolodzy za swe zaangażowanie otrzymali słodkie upominki. Dziękujemy za udział w tej potrzebnej dla środowiska lokalnego akcji. Równie ciepłe słowa kierujemy do pracowników UMiG w Jelczu-Laskowicach i firmy Toyota Motor Poland za okazane wsparcie.

Copyright © 2019 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.