foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

W roku szkolnym 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie po raz kolejny zorganizowano półkolonie. Na dwóch turnusach od 9 do 20 lipca miło spędzało czas ponad 60 uczniów z naszej Gminy w wieku od 6 do 12 lat. Na nudę nie było czasu.

Od rana do późnego popołudnia uczniowie uczestniczyli w zabawach integracyjnych, rozwijali swoje zdolności plastyczne, muzyczne i taneczne. Dzieci poznawały też historię swojej okolicy uczestnicząc w licznych pieszych wycieczkach. Po takich wędrówkach w stołówce czekał zawsze pyszny obiad i podwieczorek. Można też było sprawdzić swoje umiejętności pływackie na basenie lub nad stawem. Nad bezpieczeństwem podopiecznych czuwali wychowawcy: Pani Ilona Grzywacz-Lewicka, Pan Dariusz Drużbiak, Pani Katarzyna Herba, Pani Anna Kowal - Goliszek, Pani Danuta Pasierbska, Pani Magdalena Pasierbska–Abucka, Pani Emilia Wychowaniec, Pani Zuzanna Zielak. Kierownikiem półkolonii była Pani Małgorzata Załubska.

22 czerwca 2018r. cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach uczestniczyła w uroczystych akademiach podsumowujących rok wytężonej pracy. Łącznie odbyło się tego dnia aż 4 takie spotkania, na które przybyli zaproszeni goście w tym burmistrzowie: Pan Bogdan Szczęśniak, Pan Marek Szponar, Pan Romuald Piórko, przewodniczący Rady Rodziców – Pan Tomasz Werocy, rodzice i dziadkowie. Uczniowie w towarzystwie swoich nauczycieli i wychowawców celebrowali ostatni dzień roku szkolnego 2017/2018. Wzorowi uczniowie otrzymali z rąk zacnych gości świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy za 100% frekwencję, nagrody książkowe i rzeczowe.

Czytaj więcej...

I turnus rozpoczyna się od 9 lipca i trwać będzie do 13 lipca 2018 roku.

II turnus rozpoczyna się od 16 lipca i potrwa do 20 lipca 2018 roku.

Uczestnicy półkolonii będą przebywać w budynku „małej szkoły” w salach 3 i 7 na parterze szkoły oraz w salach 13 i 17 na piętrze.

Harmonogram dnia:

9.00 - śniadanie

9.30 - 12.30 - zajęcia wg zaplanowanego programu

12.30 - 13.00 - obiad

13.00 - 15.30 - gry, zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne, spacery, wyjścia

Pani Małgorzata Załubska

Copyright © 2019 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.