foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Decyzją Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego od dnia 27 kwietnia strajk pracowników oświaty został zawieszony do września. W związku z tym od poniedziałku 29 kwietnia zajęcia w szkole będą się odbywały zgodnie z planem.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za zapewnienie opieki swoim dzieciom podczas egzaminów. Egzaminy zarówno gimnazjalne, jak i ósmoklasistów odbyły się bez zakłóceń, zgodnie z przyjętymi procedurami. W związku z akcją strajkową zostały jedynie zmienione składy zespołów nadzorujących egzaminy.

Informujemy, że od dnia 24 kwietnia dzieci będą mogły korzystać ze świetlicy zgodnie z planem, tj. w godzinach 6.15 – 17.00. Opiekę świetlicową będą pełnić nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Jelczu-Laskowicach

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom za zrozumienie zaistniałej sytuacji wynikającej z akcji strajkowej poprzez zapewnienie opieki swoim dzieciom. Do strajku przystąpiło 90% nauczycieli i ponad 90 % pracowników obsługi. Jednak przy zachowaniu dotychczasowej postawy z Państwa strony w kolejnych dniach Szkoła będzie w stanie przeprowadzić egzamin gimnazjalny zgodnie z procedurami.

Serdecznie dziękuję

dyrektor szkoły- Agata Skierska

Ze względu na brak porozumienia między stroną rządową a związkami zawodowymi strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach rozpoczyna się w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. Dzieci pozostają pod opieką rodziców.

pomagamy dwa plus cztery 2019

"Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez powodu:
udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem."
Cesar Millan

W marcu uczniowie klas 7e, 5a oraz uczestnicy zajęć klubu Mały Rycerz pod opieką p. Anieli Hołodniak wykazali się ogromną empatią i sercem dla bezdomnych, potrzebujących wsparcia zwierząt. Z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem również swojego wolnego czasu wykonali z gumowych wycieraczek oraz materiałowych pasków pięć mat węchowych dla piesków z wrocławskiej Fundacji Dwa Plus Cztery. Prace nad matami – zbiórka materiałów, pocięcie na paski ponad 30 kocyków i polarów oraz wiązanie mat zajęły uczniom 2 tygodnie.

Ta akcja to znakomity przykład na to, że warto uczyć miłości i szacunku do zwierząt. Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na problemy i potrzeby czworonogów, mobilizacja dzieci i młodzieży do niesienia bezinteresownej pomocy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom materiałów oraz p. Elżbiecie Adamskiej za inspirujący pomysł i zawiezienie mat do Fundacji.

Aniela Hołodniak

Copyright © 2020 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.