foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

pomagamy dwa plus cztery 2019

"Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez powodu:
udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem."
Cesar Millan

W marcu uczniowie klas 7e, 5a oraz uczestnicy zajęć klubu Mały Rycerz pod opieką p. Anieli Hołodniak wykazali się ogromną empatią i sercem dla bezdomnych, potrzebujących wsparcia zwierząt. Z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem również swojego wolnego czasu wykonali z gumowych wycieraczek oraz materiałowych pasków pięć mat węchowych dla piesków z wrocławskiej Fundacji Dwa Plus Cztery. Prace nad matami – zbiórka materiałów, pocięcie na paski ponad 30 kocyków i polarów oraz wiązanie mat zajęły uczniom 2 tygodnie.

Ta akcja to znakomity przykład na to, że warto uczyć miłości i szacunku do zwierząt. Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na problemy i potrzeby czworonogów, mobilizacja dzieci i młodzieży do niesienia bezinteresownej pomocy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom materiałów oraz p. Elżbiecie Adamskiej za inspirujący pomysł i zawiezienie mat do Fundacji.

Aniela Hołodniak

kup pan szczotke 2019kup pan szczotke plakat 2019Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom i wychowawcom, za udział w akcji charytatywnej pod hasłem „Kup Pan szczotkę", która już po raz drugi została zorganizowana w naszej szkole w ramach współpracy z Fundacją Redemptoris Misio z Poznania.

Szczoteczki i pasty do zębów trafią do afrykańskich dzieci z misyjnych szkół i przedszkoli.

Zebraliśmy 68 past, 148 szczoteczek do zębów, 1 opakowanie nici dentystycznych i 2 butelki płynu do płukania jamy ustnej - łącznie 219.

Szczególne podziękowania kierujemy do najbardziej zaangażowanych w tę akcję klas naszej szkoły:

  • kl. VI A (38 szt.) – wych. Pani Emilia Wychowaniec
  • kl. III C ( 31szt.) – wych. Pani Renata Piątek.

Brawo!

DZIĘKUJEMY

Koordynatorzy akcji

Agata Roskosz-Stachnio i Ireneusz Stachnio

logotypy projekt unijny

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zapraszamy do zapoznania się z:

Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacyjne.

Formularz można również pobrać w sekretariacie szkoły.

Wypełniony formularz (wraz z załącznikami: kopia orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie z M-GOPS w przypadku uczniów korzystających z pomocy społecznej) należy składać w sekretariacie szkoły do środy 27 lutego 2019 roku.

Z dniem 29.01.2019 weszło w życie zarządzenie Burmistrza Jelcza - Laskowic w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkołach, Zawiera terminarz czynności związanych z rekrutacją, informację o kryteriach oraz wymaganych dokumentach . Kryteria rekrutacji dzieci spoza obwodu do klasy pierwszej określone są w uchwale nr XXXII.245.2017 z 31 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach.

Wnioski można składać w sekretariacie PSP nr 2, pokój nr 110 I piętro w okresie od 11.02 do 1.03.2019 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z nr PESEL,
  • dowód tożsamości rodzica /opiekuna prawnego,
  • wypełniony wniosek wraz z załącznikiem lub zgłoszenie, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Uwaga: dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z załącznikiem o spełnianiu kryteriów wypełniają jedynie rodzice dzieci, które zamieszkują poza obwodem szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Copyright © 2020 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.