foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

061 rozpocecie roku 2017 20184 września uczniowie klas 0-VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum wraz z wychowawcami, nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi oraz gośćmi: burmistrzami Bogdanem Szczęśniakiem i Romualdem Piórko, rodzicami i dziadkami przywitali nowy rok szkolny. Będzie on na pewno wyjątkowy! Upłynie bowiem w doborowym towarzystwie blisko 1000 uczniów i 90 nauczycieli, którzy stanowić będą jeden zespół pod dyrekcją Pani Agaty Skierskiej. Wychowanków już od progu czekały zmiany. Stanowisko wicedyrektora objęła bowiem Pani Bożena Ganczarek. Na parterze, w miejscu świetlicy szkolnej, utworzona została nowoczesna pracownia cyfrowa z 25 stanowiskami komputerowymi, serwerem, tablicą interaktywną i multimedialnym stanowiskiem pracy dla nauczyciela. W tym roku szkolnym dziennikiem elektronicznym zostaną objęci także uczniowie klas gimnazjalnych.

Życzymy wszystkim owocnego i udanego roku szkolnego 2017/2018 oraz wielu sukcesów!

Zapisy do świetlicy szkolnej odbędą się dnia 4 września 2017r. w auli w godzinach od 10.00 do 14.00.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jelczu – Laskowicach
odbędzie się 04.09.2017r.

  • 8.00 – Msza św. z udziałem pocztu sztandarowego

Akademia w dużej sali gimnastycznej:

  • 9.15 – klasy gimnazjalne
  • 10.00 – klasy V-VII
  • 10.45 – klasy III-IV
  • 11.30 – klasy I-II
  • 12.15 – grupy 0

001 zakonczenie roku23 czerwca 2017r. odbył się uroczysty apel podsumowujący pracę w roku szkolnym 2016/2017. Pani dyrektor Agata Skierska w obecności Pana burmistrza Bogdana Szczęśniaka, rodziców, grona pedagogicznego i całej uczniowskiej społeczności wyróżniła dyplomami, nagrodami książkowymi i rzeczowymi oraz pucharami bezkonkurencyjnych uczniów. Wśród nich byli ci, którzy na cenzurkach szkolnych uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. 92 wychowanków odebrało z rąk Pani dyrektor świadectwo z biało-czerwonym paskiem, 50 z nich otrzymywać będzie stypendia finansowane przez burmistrza Jelcza-Laskowic.

Czytaj więcej...

zakonczenie roku

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach odbędzie się 23 czerwca 2017r. w dużej sali gimnastycznej wg planu:

  • 8.00 – Msza Św.
  • 9.15 – Grupy 0 i Klasy I
  • 10.15 – Klasy II – III
  • 11.00 – Klasy IV – VI

Copyright © 2021 PSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.